Activities of The week
26/2/2018 - 4/3/2018
26/02 08:00 - 17:00 International conference "Nevanlinna theory and Complex Geometry in Honor of Lê Văn Thiêm's Centenary"

Viện Toán học (18 Hoàng Quốc Việt) & Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

27/02 09:00 - 11:00 Seminar Giải tích biến phân và các bài toán tối ưu

C2-714, VIASM