Tin tức

Mini-workshop “Harmonic Analysis and Several Complex Variables”

The mini-workshop “Harmonic Analysis and Several Complex Variables” took place at VIASM on June 13, 2016. It was organized by VIASM, Pham Hoang Hiep (Institute of Mathematics - VAST) and Tran Vu Khanh (University of Wollongong, Australia) who was working at the institute.

>> Chi tiết

Hội thảo: Quá trình ngẫu nhiên và lý thuyết đồ thị

Hội thảo "Quá trình ngẫu nhiên và lý thuyết đồ thị" đã khai mạc tại Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh ngày 09/06/2016. Các thành viên tham dự hội thảo đến từ Viện Toán học Việt Nam, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, trường Đại học Aix Marseille (Pháp), trường Đại học Limoges (Pháp).

>> Chi tiết

Thông báo nhận hồ sơ xét thưởng công trình Toán học năm 2016

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2016 của “Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020”, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đã mở đăng ký xét thưởng công trình toán học năm 2016 đến hết ngày 30/06/2016.

>> Chi tiết

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2016

Ngày 24/5/2016 Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2016 (sau đây gọi tắt là “Hội đồng”) của Viện nghiên cứu cao cấp về Toán đã tiến hành xét tuyển ứng viên đăng ký có đủ điều kiện tham gia xét tuyển cho đợt tuyển viên chức của Viện năm 2016.

>> Chi tiết

THÔNG BÁO: THÁNG 6/2016 NHẬN ĐĂNG KÝ CÔNG TRÌNH XÉT THƯỞNG NĂM 2016

Năm 2016, Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học sẽ tổ chức xét thưởng công trình sớm hơn mọi năm (dự kiến nhận hồ sơ trong tháng 6 thay vì tháng 10 như mọi năm).

>> Chi tiết

Thông báo kết quả sơ tuyển Hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2016

Căn cứ vào Thông báo tuyển dụng ngày 5/4/2016, đến ngày hết hạn nhận hồ sơ (4/5/2016), Viện nhận được 06 hồ sơ đăng ký tuyển dụng vào vị trí Chuyên viên đối ngoại.

>> Chi tiết