Khách mời và Nghiên cứu viên

TS. Nguyễn Thái An

ĐH Duy Tân

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 21

Email: thaian2784 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/12/2017 - 28/02/2018

ThS. Dương Thị Việt An

Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Vị trí tại Viện: Nghiên cứ viên trẻ

Phòng làm việc: B7

Máy lẻ: 43

Email: duongvietan1989 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/11/2017 - 28/02/2018

PGS. TS. Kiều Phương Chi

Đại học Vinh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 49

Email: chidhv AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/12/2017 - 30/06/2018

TS. Nguyễn Thế Cường

Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên-Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 19

Email: tdntcuong AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2017 - 31/08/2018

TS. Phạm Triều Dương

Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 42

Email: duongptmath AT hnue.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/11/2017 - 28/02/2018

TS. Nguyễn Trọng Hiếu

ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên-Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 44

Email: hieunguyentrong AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2017 - 31/08/2018

TS. Nguyễn Thị Thu Hương

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B7

Máy lẻ: 52

Email: nguyenhuong2308.mta AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/11/2017 - 28/02/2018

TS. Phạm Duy Khánh

ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 64

Email: pdkhanh182 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/11/2017 - 28/02/2018

GS. TSKH. Nguyễn Quốc Thắng

Viện Toán học

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C13

Máy lẻ: 48

Email: nqthang AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/12/2017 - 28/02/2018

TS. Phạm Đức Thoan

Đại học Xây dựng

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 12

Email: ducthoan.hh AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/11/2017 - 28/02/2018

TS. Lê Quang Thuận

Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 25

Email: lethuan2004 AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/04/2017 - 31/03/2018

TS. Hoàng Ngọc Tuấn

Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 49

Email: be2yes02 AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/11/2017 - 28/02/2018

GS. Nguyễn Đông Yên

Viện Toán học-Viện KH &CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: B7

Máy lẻ: 54

Email: ndyen AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/11/2017 - 28/02/2018